Informace o klubu


DYNAMIS, z.s.
Sídlo: Pšenčíkova 674/24, 142 00 Praha 4
IČO: 26664135
Číslo účtu: 214608556/0300
Číslo oddílu pod ČFbU: 3540470
Oddíl je veden ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod L 14700
Datum založení: 13. 5. 2004

Jakub Lacina
+420 604 239 814
florbal & dynamis.cz

Tréninky
Pondělí 21.00 - 22.30 A-team doplněn (B) - Zelený pruh
Středa 21.30 - 23.00 A-team + B-team - ZŠ Kunratice

Členské příspěvky
Platby provádějte VÝHRADNĚ A POUZE na oddílový ÚČET 214608556/0300.
Jako variabilní symbol uveďte 6 číslic z RČ hráče a do zprávy pro příjemce jméno hráče.

Příspěvky na sezonu 2020/21 (6.400 Kč)
1. platba (2.500 Kč) uhraďte do 01. 09. 2020
2. platba (3.900 Kč) uhraďte do 01. 11. 2020

Pokud zvládnete uhradit obě splátky včas, získáte slevu 500 Kč na druhou platbu (5.900 Kč).
4. 9. 2020 budou hromadně zařizovat registračky na novou sezonu pro členy oddílu s uhrazenou 1. platbou.


příspěvky 2.500 Kč                   příspěvky 3.900 Kč

Historie v obrazechbottom